Лекарства от сах. диабета. Лечение диабета санатории белоруссии. 2019-01-17 14:28]

Лекарство для улучшения состояния сосудов при диабете Знаете ли, че някои натурални билки помагат в лечението на диабет тип 2? Тези билки допринасят за стабилизирането на нивата на кръвната захар и облекчават състоянието, но не бива никога да замествате с тях лечението, предписано от лекаря ви. Това заболяване е придружено от покачени нива на глюкоза в кръвта, тъй като тялото не произвежда достатъчно инсулин или пък инсулинът се обработва неправилно от тялото. Това задържа глюкозата в кръвта, вместо да я изгаря за производството на енергия. За да предотвратите този тип диабет, препоръчително е да тренирате и да спазвате здравословна диета. Все пак, ако искате да отидете по-далеч, трябва да узнаете за определени билки, които могат да ви помогнат в лечението на диабет тип 2. Просто запомнете, че нито една от тези билки не може да замести медицинското лечение. То дава единствено допълнителна помощ на тялото ви и това не означава да се пренебрегнат лекарските напътствия. Първата билка, за която бихме казали, че спомага за лечението на диабет тип 2, е куркумата. В аюрведическата медицина тя е високо ценена заради многобройните си ползи за здравето. Заради противовъзпалителните си свойства, куркумата се препоръчва при артрит и сърдечно-съдови заболявания. Благодарение на активното си съединение, куркумин, тя подпомага да се намалят нивата на кръвната захар. Всичко, което трябва да направите, е да консумирате по малко куркума всеки ден, за да понижите глюкозните нива и да спомогнете да се прекрати напредването на болестта. Друга билка, която може да ви помогне при лечението на диабет тип 2, е джинджифилът. Той се асоциира със способността да облекчава всичко, от настинка до храносмилателни проблеми. През годините са се провели множество задълбочени проучвания върху свойствата на това кореноплодно растение и някои от тях показват, че то подпомага лечението на диабет тип 2. Това растение е полезно за здравето ви поради множество причини. От облекчаване на слънчеви изгаряния, лекуване на рани и защита на косата от ултравиолетови лъчи до сваляне на килограми и третиране на диабет тип 2. Берберинът е растителен екстракт, който все още не е добре познат, но притежава удивителни способности за лечение на диабет тип 2, като например намалява нивата на липидите и захарите в кръвта. Трябва обаче да се използва предпазливо, тъй като в прекалени количества води до странични ефекти. Два от най-сериозните сред тях са стомашните болки и подутостта в корема. Ако желаете да използвате тази билка, съветваме ви да я опитате за една седмица, за да видите как я понася тялото ви и дали ви причинява странични ефекти. Говорили сме преди, че яденето на боровинки може да спомогне да се предотврати диабет тип 2. Друг вариант обаче е да използвате листата от боровинките за направата на чай. По този начин може да забележите страхотни резултати, включително намалени нива на кръвната захар след пиенето на чая и редуциране на опасните завишавания на глюкозата. Сахарный диабет лечение асд 2Высыпания на лице от сахарного диабета ) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы и развивающихся вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина, в результате чего развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. Диабет 2 типа лечение отзывыСанатории лечение сахарного диабета у детей Материалы и методы Объектом исследования были данные 83 региональных регистров Российской Федерации на 1 января 2011 г. Так, число больных с комбинацией Хумалог® -Левемир® составило 0,35% от общего числа больных СД2, в абсолютном выражении — 10 557 человек. Изучены данные Государственного регистра больных СД2. To conduct an analysis of modern antihyperglycemic prescription patterns in type 2 diabetes mellitus (T2DM). Многочисленными работами показана их высокая клиническая эффективность, обоснованы экономические предпосылки более широкого использования при лечении СД2 [2, 3, 4]. Хумалог® Хумалог Микс® 25 178 0,006 ИТОГО: 23 136 0,778 зовалась у 47 404 пациентов с СД2, что составило 1,59% от всех больных с этим заболеванием или 9,84% от всех больных СД2 на инсулинотерапии. Получены абсолютные и относительные данные использования в лечении СД2 Aims. Insulin analogues are prescribed considerably more frequently and currently appear to be the most promising agents for treatment of T2DM. 2012;(1):6-9 Современные сахароснижающие препараты, используемые в России при лечении сахарного диабета 2 типа Сунцов Ю. ФГБУ Эндокринологический научный центр, Москва (директор — академик РАН и РАМН И. Эти факторы уже сейчас являются важным предпосылками роста числа больных СД. затрат на лечение СД2 традиционными сахароснижающими средствами и комбинированной терапии Вилдаглиптином. ing the pharmacodynamic and pharmacokinetic properties of the long-acting insulin analog detemir. We obtained absolute and comparative data on use of insulin analogues, dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors and glucagonlike peptide-1 agonists in treatment of T2DM. Percentage of DPP-4 inhibitors and GLP-1 analogues in T2DM treatment patterns remains nominal and does not exceed 0.2%, which is significantly lower than in the majority of other countries. Следует учитывать, что внедрение новых технологий лечения снижает смертность больных СД и существенно увеличивает продолжительность их жизни. A double-blind, randomized, dose-response study investigat- 9. Safety and efficacy of insulin detemir in clinical practice: 14-week follow-up data from type 1 and type 2 diabetes patients in the PREDICTIVE European cohort. Изучены данные Государственного регистра больных СД2. Таким образом, эпидемиологическая ситуация, как во всем мире, так и в России носит крайне неблагоприятный характер. выявление больных СД составит хотя бы 50% от их реального числа, а средняя продолжительность жизни останется на прежнем уровне, то фактическое число больных в России превысит 12 млн человек. Plank J, Bodenlenz M, Sinner F, Magnes C, G rzer E, Reg- ittnig W, Endahl LA, Draeger E, Zdravkovic M, Pieber TR. Dornhorst A, L ddeke HJ, Sreenan S, Koenen C, Hansen JB, Tsur A, Landstedt-Hallin L. Goodall G, Jendle JH, Valentine WJ, Munro V, Brandt AB, Ray JA, Roze S, Foos V, Palmer AJ. insulin glargine in insulin naive type 2 diabetes patients: modelling the long-term health economic implications in a Swedish setting. Dipeptidyl Peptidase 4 inhibition by Vildagliptin and the effect on insulin secretion and action in response to meal ingestion in type 2 diabetes. число больных СД составило 366 млн человек и, согласно прогнозам экспертов ВОЗ, их число к 2030 г. По данным Государственного регистра больных СД (ГРСД), в России в 2010 г. ожидается, что число их возрастет до 5,81 млн человек. Dalla Man C, Bock G, Giesler PD, Serra DB, Ligueros Saylan M, Foley JE, Camilleri M, Toffolo G, Cobelli C, Rizza RA, Vella A. Доля ингибиторов ДПП-4 и агонистов ГПП-1 в лечении больных СД2 остается незначительной и не превышает 0,2%, что значительно ниже использования их в большинстве других стран. По данным IDF (The International Diabetes Federation), в 2011 г. American Diabetes Association: Standards of medical care in diabetes-2008 (Position Statement). To conduct an analysis of modern antihyperglycemic prescription patterns in type 2 diabetes mellitus (T2DM). Key words: diabetes mellitus type 2, insulin analogues, DPP-4 inhibitors, GLP-1 agonists Мониторинг лечения больных сахарным диабетом (СД) позволяет с высокой достоверностью оценить ситуацию в отношении используемых современных технологий в терапии этого хронического заболевания. Postprandial Vascular Effects of VIAject Compared With Insulin Lispro and Regular Human Insulin in Patients With Type 2 Diabetes. Insulin analogues are prescribed considerably more frequently and currently appear to be the most promising agents for treatment of T2DM. Forst T, Pf tzner A, Flacke F, Krasner A, Hohberg C, Tarakci E, Pichotta P, Forst S, Steiner S. We obtained absolute and comparative data on use of insulin analogues, dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors and glu-cagon-likepeptide-1 agonists in treatment of T2DM. Percentage of DPP-4 inhibitors and GLP-1 analogues in T2DM treatment patterns remains nominal and does not exceed 0.2%, which is significantly lower than in the majority of other countries. Результаты и их обсуждение В таблице 1 представлены данные о количестве больных СД2, получающих препараты группы ингибиторов ДПП-4 (Галвус®, Галвус Мет®, Янувия® и Онглиза®) Эпидемиология Сахарный диабет Сахарный диабет. Онглиза® - - ИТОГО: 4624 0,1555% Количество больных СД2, получающих агонисты ГПП-1 1. Баета® 892 0,03% ИТОГО: 1150 0,0387% и группы агонистов ГПП-1 (Виктоза® и Баета®). Имеется ряд других факторов, которые определяют выбор препаратов: индивидуальная чувствительность больного к определенным препаратам, с которых начиналось лечение, успешность достижения компенсации углеводного обмена. Доля больных с комбинацией Хумалог® Лантус® меньше по отношению к первой группе. 2012;(1):6-9 Таблица 1 Количество больных СД2, получающих ингибиторы ДПП-4 и агонисты ГПП-1, по данным ГРСД в 2010 г. Следует учесть тот факт, что такие препараты, как Онглиза и Вик-тоза® появились на российском рынке лишь в конце 2010 г. В 2,1 раза реже по сравнению с первой группой используется комбинация Ново Рапид® Ново Микс® 30. Количество пациентов на комбинированной терапии Хумалог® Ново Микс® 30 составило 5234 пациентов. Количество больных СД2, получающих ингибиторы ДПП-4 Название препарата Количество б-х СД2 % от общего количества б-х СД2 в России 1. и не вошли еще в список препаратов, получаемых больными по перечню ЖНВЛС (жизненно необходимых важнейших лекарственных средств). С определенной вероятностью можно предполагать, что лечение этой группы больных начиналось с Ново-Микс® 30 и для достижения более полной компенсации в лечение включали Ново Рапид®. И так же, как в предыдущей группе, незначительному числу больных проводилась комбинированная терапия Хумалог® Хумалог Микс® 25, (178 больных), что составило 1,67% по сравнению с 1-й группой или 0,006% от всех больных с СД2. В базис-болюсной терапии СД2 он наиболее часто используется в комбинации с инсулином Левемир®. Терапия двухфазным инсулином аспарт 30/70 (Ново Микс® 30) улучшает гликемический контроль у пациентов с сахарным диабетом 2 типа: данные российской когорты пациентов 3. Дедов ИИ, Шестакова МИ, Сунцов ЮИ, Ягудина РИ, Крысанов ИС, Куликов АЮ, Аринина ЕЕ. 2012;(1):6-9 Фармакоэкономическое моделирование отдаленных 7. Следует отметить, что приобретаемые за свой счет препараты не всегда вносились в базу данных регистра. Крайне редко использовалась комбинация Ново Рапид® Хумалог Микс® 25 — всего лишь у 387 больных СД2, что составило 0,013%. Среди всех больных СД2 на инсулинотерапии эта группа составила 4,8%. Их доля среди больных СД2 на инсулинотерапии не достигает 1%. наблюдательной программы IMPROVE - программы по изучению безопасности и эффективности двухфазного инсулина аспарт 30 в рутинной клинической практике. Однако это существенно не влияет на данные по использованию этих препаратов у больных СД2. В таблице 5 представлены данные о количестве больных, которым проводилась базис-болюсная Сахарный диабет. Таким образом, ингибиторы ДПП-4 и агонисты ГПП-1 постепенно занимают свое место в структуре лечения больных СД2 [8]. Доля ингибиторов ДПП-4 и агонистов ГПП-1 в лечении больных СД2 остается незначительной и не превышает 0,2%. Доля их использования у больных СД2 на инсулино-терапии достигает 30,38% и продолжает неуклонно расти. Автор декларирует отсутствие двойственности (конфликта) интересов, связанных с рукописью. International Diabetes Federation, Diabetes Atlas, 5th ed. Кефир с гречневой мукой от сахарного диабетаАюрведа препараты от сахарного диабета Он выпускается с 1984 г и результаты от его применения превзошли лучшие прогнозы врачей. Какие заболевания он помогает предотвратить, как его принимают, и кому он противопоказан. Сегодня популярность завоевывает препарат с названием «Милдронат», который помогает успешно бороться с заболеваниями сосудов и сердца. Диабет негативно влияет на сосуды и может вызывать заболевания сердца. Рассмотрим подробнее, чем полезно это средство при профилактике осложнений диабета. Лекарство содержит(3-(2,2,2-триметилгидразиний) пропионата дигидрат); мельдоний и MET-88. Этот анти-ишемический препарат был разработан Латвийским Институтом органического синтеза. Кардиопротективное воздействие Милдроната происходит из-за ингибирования γ-бутиробетаингидроксилазы и понижения бета-окисления жирных кислот. Воздействие Милдроната при сахарном диабете было изучено на крысах. Результаты экспериментов показали, что у животных с этим заболеванием, которым давали Милдронат больше 4 недель, снизился уровень сахара, и остановилось развитие многих осложнений. В клиниках препарат применялся для лечения пациентов со 2 типом диабета. Эксперимент доказал, что применение препарата нормализовало уровень глюкозы в крови, и предотвратило развитие дисциркулаторной энцефалопатии, диабетической ретинопатии, автономной невропатии и других заболеваний. Он ускоряет химические процессы организма, обеспечивая человека дополнительной энергией, а также помогает насытить сердечную мышцу кислородом, доставляя его к миокарду. Это лекарство помогает всему организму быть в тонусе, выдерживать повышенные физические нагрузки. Препарат улучшает мозговую деятельность, что приводит к повышению работоспособности. Больные диабетом часто чувствуют упадок сил и быстро устают. При применении этого препарата силы восстанавливаются в несколько раз быстрее. Сосудорасширяющие свойства этого лекарства помогают улучшить кровообращение во всех органах. Милдронат помогает организму быстрее восстановиться после инфаркта. При острой сердечной недостаточности этот препарат помогает сердечной мышце сокращаться, делает ее более выносливой к повышенным нагрузкам, поэтому число приступов стенокардии значительно уменьшается. к содержанию ↑ Воздействие лекарства на беременных и детей не проверялось. Этим препаратом восстанавливают правильное кровоснабжение глазного дна. При диабете 2 типа Милдронат назначают курсами, чтобы поддержать здоровье сердца и сосудов, восстановить работоспособность. Применение Милдроната лечит хронический алкоголизм, помогая избавиться от функциональных нарушений деятельности ЦНС, которые часто развиваются при злоупотреблении алкоголем. Этот препарат можно пить только с разрешения лечащего врача. Нельзя назначать себе это лекарство самостоятельно. Какую молитву читать от диабета

Learn more

Лекарства от сах. диабета

Лечение диабета - Сахароснижающие препараты при диабете 2 типа

С левостранна централна хемипареза до плегия за ръката. На 25 февруари съпругът ми получи хеморагичен инсулт, лежа две седмици в интензивно отделение за лечение и след това го изписаха. Половин година преди инсулта му откриха , но с диета и минималма доза метфогама кръвната захар стоеше в границите 5-6 ммол. След изписването му от болницата ендоринологът назначи само диета. Но когато започнахме терапията за високото кръвно установих, че кръвната захар не може да падне под 7-8. В момента той пие - Сомазина, мидокалм, рутаскорбин и за кръвното - . Четох доста по темата и видях, че нифедипина /коринфара/ е неподходящ за диабетици. Проблемът е, че кардиолога явно не отчита това и казва - Консултирайте се с ендокринолог. Който от своя страна вече е определил диета и смята, че кардиолога трябва да съобрази лекарствата за високото кръвно с диабета. Аз нямам намерение да назначавам самолечение, но бих искала да имам някаква информация, за да помоля кардиолога да насочи вниманието си. Молбата ми е за съвет кои лекарства за високо кръвно биха били подходящи да заместят коринфара, който явно е неподходящ за хора с диабет тип2? Аз по-скоро бих предпочела да заменим Коринфара с лекарство по-подходящо за диабетици. Проблемът е, че след започване на приема му, кръвната захар се покачи и не успяваме да я свалим под 8ммол. Неврологът ми каза на всяка цена захарта да е в норма, защото тези нива били пагубни за мозъка. Днес разговарях с ендокринолога, който не намира необходимо да променя лечението и ни назначи среща отново чак в края на юни. Според него стойности на кръвната захар 8-10 са нормални след хеморагичен инсулт. Каза ми да давам Метфогамата без значение, че приема асе инхибитор и да не чета какво пише в листовките, защото така изобщо трябва да не приемаме никакви лекарства. Надеждата ми е кардиолога да промени хапчетата за кръвно с такива, които не се отразяват на кръвната захар. Затова питам за такива видове, да го помоля да помисли за тях. Съпругът ми е на 54 години, в активна възраст, надявам се отново да е в състояние да работи след възстановяването си, затова търся възможно най-подходящото лечение, за да може спокойно да се върне в живота си.

#}

Action

Лекарства от сах. диабета

Високо кръвно и диабет тип2 - www.puls.bg

Одной из самых известных патологий, поражающих эндокринную систему, является сахарный диабет. Недуг возникает в результате слабой активности гормона поджелудочной железы. Если он абсолютно не вырабатывается, диагностируется первый тип, во всех остальных случаях – второй. Степени диабета отличаются по уровню зависимости пациента от инсулина. Чаще всего он развивался у пациентов, возраст которых превышал сорок лет. На сегодняшний день даже подросткам может быть поставлен диагноз «сахарный диабет типа 2». Однако у всех людей прослеживается стойкое нарушение углеводного обмена с развитием дисфункции инсулиновых рецепторов. Причины диабета, провоцирующие развитие заболевания, могут быть расширены некоторыми дополнительными факторами. Так, в группу риска входят люди, возраст которых превышает сорок лет. Кроме того, при наличии генетической предрасположенности, «подтолкнуть» развитие недуга могут такие состояния, как тяжелые инфекции, травмы, операции, беременность, сильный стресс и длительный приём некоторых медикаментов. Недуг прогрессирует очень медленно, но способен приводить к осложнениям, которые будут описаны ниже. Если человек уже поражён таким заболеванием, как диабет типа 2, лечение и диагностика которого даже не проводились, его организм всё равно продолжает вырабатывать инсулин. Синтез гормона может быть достаточным, основная проблема состоит в том, что клетки-рецепторы не проявляют к нему чувствительности. Показанием для перехода на искусственный инсулин становится не уровень сахара в крови, а иные критерии. При агрессивном, долговременном развитии недуга наступает полное истощение бета-клеток, находящихся в поджелудочной железе. Когда они практически полностью атрофированы, в схему лечения вводится синтезированный гормон. Если диагностирован диабет типа 2, лечение с переходом на инсулин часто оказывается необоснованным. Пациент обязательно должен пройти полный спектр специальных исследований, чтобы достоверно определить уровень выработки гормона и реакцию на него бета-клеток. Инсулин, когда диагностирован второй тип диабета, назначается в крайних случаях, то есть при полном истощении клеток. Основная задача при диабете — контролировать уровень сахара в крови. В домашних условиях сделать это поможет новый глюкометр с цветовыми подсказками One Touch Select® Plus. У него простое меню на русском языке и высокая точность измерений. Благодаря цветовым подсказкам сразу понятно, высокий или низкий уровень глюкозы, или он находится в целевом диапазоне. Эта функция помогает принять быстрое решение по дальнейшим действиям. В конечном итоге управление диабетом становится более эффективным. Если человек часто ощущает подобные состояния, лучше пройти обследование на первый или второй тип диабета. Если недуг будет обнаружен на ранней стадии, удастся избежать развития осложнений. Редко проявляется следующая симптоматика: Современная диагностика, позволяющая выявить сбои углеводного обмена, помогает установить причины инсулинонезависимого диабета. Исходя из этого, назначается эффективное лечение, предполагающее подбор препаратов, уменьшающих уровень глюкозы с опорой на причины, вызвавшие нарушения. Также проводится терапия заболеваний, которые послужили фактором развития недуга, ведётся устранение осложнений. Немаловажную роль играет профилактическое скрининговое обследование и регулярные посещения эндокринолога. Если монотерапия, состоящая из строгого диетического питания, оказывается малоэффективной, нередко требуется назначение специальных препаратов, уменьшающих уровень сахара. Некоторые современные фармакологические средства (назначенные исключительно лечащим врачом после установки причин дестабилизации углеводного обмена) не исключают потребления углеводов. Это помогает не допустить возникновение гипогликемических состояний. Выбор конкретного медикамента и формирование схемы лечения осуществляется с учётом анамнеза и индивидуальных особенностей пациента. Нельзя принимать лекарство от диабета по совету другого больного, которому оно помогло, или просто самостоятельно, иначе можно нанести непоправимый вред своему организму. Лекарства группы лираглютидов являются единственными в своем роде. Принцип действия основан на имитации деятельности природного гормона GPL-1, что обеспечивает инновационный подход к лечению заболевания уже на ранних стадиях. Напоследок стоит отметить, что международным критерием эффективности лечения недуга становится показатель уровня гликированного гемоглобина. Пациентам часто показаны однотипные физические нагрузки. Это может быть лёгкий бег, езда на велосипеде, плавание, спортивная ходьба, прогулки. Режим и уровень сложности упражнений устанавливает медик, опираясь на индивидуальные особенности человека. Немаловажным фактором профилактики осложнений становится контроль артериального давления. Диагноз автоматически переносит пациентов в группу высокого риска даже при низком повышении его уровня. Если человек страдает от гипертонии, это сопоставимо с наличием трёх дополнительных факторов риска. Это нарушения жирового (липидного) состава крови (дислипидемия), ожирение и курение. Терапия, направленная на уменьшение артериального давления, должна проводиться довольно агрессивно даже у тех пациентов, у которых наблюдается мягкая гипертензия. Это необходимость, обеспечивающая защиту почек и хорошее общее состояние. По возможности следует избегать назначения медикаментозных средств, ухудшающих чувствительность тканей на инсулин. Диабет отрицательно влияет на жировой обмен и уровень глюкозы в крови, поэтому такие препараты также должны быть исключены. Людям, страдающим диабетом второго типа, нередко приходится назначать комбинацию антигипертензивных лекарств. Начинать подобное лечение целесообразно при уровне давления до 140/90 мм/рт. Если врачу не удается понизить давление за счет оптимизации образа жизни, подобная терапия начинается при уровне 130/80 мм/рт. Медики отмечают, что часто наблюдается необходимость коррекции нарушений жирового обмена. Прием препаратов, контролирующих жировой состав крови, уменьшает смертность на 37-48%. Подобное осложнение поражает 75% больных, у которых диабет развивается несколько лет. Как правило, страдают периферические нервы и уменьшается чувствительность к изменениям температуры, возникают покалывания, онемение, жжение конечностей. Это поражение – основной фактор риска, приводящий к формированию синдрома «диабетической стопы». При отсутствии терапии исходом становится ампутация ноги. Помимо основных, назначаются препараты, действующие на оксидантное повреждение клеток, защищающие сосуды и нервы, препятствующие прогрессированию атеросклероза. Подобные лекарства обладают гепатопротекторным действием, то есть оберегают печень. Официальная медицина редко признает эффективность средств народных методов лечения. Однако чай от диабета уже признан в научной среде как полезный напиток, помогающий пациентам достичь исцеления. Речь идёт об особом сорте, который называется «Монастырский чай». Согласно официальным исследованиям, пациенты после его употребления чувствуют лёгкость, прилив сил, заряд энергии, что обусловлено восстановлением обмена веществ и нормализацией функций клеток организма. Чайная терапия, действуя при помощи антиоксидантов и активных компонентов, оказывает влияние на рецепторы клеток, стабилизируя их работоспособность и регенерацию. Благодаря такому воздействию больные клетки становятся здоровыми и весь организм вовлекается в процесс восстановления. Найти «Монастырский чай» можно лишь в одном месте – в святой обители в Беларуси. Монахи смогли создать уникальную смесь мощных и редких трав. Напиток уже успел доказать свою эффективность в научной среде, диабет типа 2, лечение которого основано на этих травах, уходит за две недели, что полностью подтвердили исследования. Больному человеку рекомендовано придерживаться указаний, которые есть в методике чайной терапии. Сахарный диабет 2 типа, лечение которого происходило соответственно методикам народной медицины, нередко прогрессировал, что становилось причиной крайне негативной реакции врачей. Однако относительно чая мнения поменялись в диаметрально противоположную сторону. Чтобы выявить все свойства напитка ученые провели тридцатидневные исследования, в которых участвовала группа добровольцев. После того, как 27 человек, страдающих этим недугом, прошли курс терапии, были выявлены следующие результаты: Питание людей с подобным диагнозом должно подчиняться дробной схеме. Диета при диабете – это преимущественно субкалорийная пища, из расчета 25 Ккал на кг веса. Пациент должен исключить легкоусвояемые углеводы, пополнив лечебный рацион продуктами, насыщенными клетчаткой. Клетчатка показана к употреблению при сбоях углеводного обмена. Растительная целлюлоза сокращает всасывание глюкозы в кишечнике, что также уменьшает её концентрацию в крови. Продукты, содержащие это растительное волокно, выводят накопленные токсины, впитывают излишки жидкости. Особенно полезной оно будет тем людям, у которых помимо диабета наблюдается ожирение. Разбухая в пищеварительном тракте, клетчатка вызывает сытость и помогает уменьшить калорийность пищи без возникновения невыносимого чувства голода. Максимального эффекта можно добиться, принимая клетчатку в пищу совместно со сложными углеводами. В меню должно быть ограничено содержание картофеля, перед тепловой обработкой его клубни лучше вымачивать. Лёгкие углеводы содержатся в свёкле, моркови, горохе, которые допустимо принимать раз в сутки. Без ограничения диетическое питание позволяет пополнять рацион патиссонами, огурцами, кабачками, щавелем, капустой, баклажанами, тыквой, листовым салатом, перцем болгарским, кольраби. Показано использование фруктов и ягод несладких сортов. Настороженность следует проявить к бананам, инжиру, хурме. Хлебобулочные изделия также должны быть представлены в небольшом количестве. Даже злаковые и зерновые продукты выбирают, исходя из содержания клетчатки. Допустимо употребление перловой, гречневой, овсяной, кукурузной крупы. Хлебная единица – это эквивалент 10 граммов сахара и 25 граммов хлеба. Подобный принцип создан специально для того, чтобы облегчить формирование меню людям, страдающим этим недугом. Разработаны специальные таблицы, которые существенно облегчают подсчёт углеводов. Чаще всего методика используется, если заболевание диабет относится к первому типу, но пациентам с избыточной массой тела она также необходима. Вопрос о том, что едят при диабете, волнует многих больных. Необходимо учитывать, что даже при выявлении этого недуга углеводы являются неотъемлемым элементом питания. Рацион должен быть полноценным, состоящим из всех веществ, имеющих жизненную важность. Когда в организме усваиваются углеводы, происходит синтез и накопление энергии. Поэтому пища наполовину должна состоять из сложных, медленных углеводов, которые постепенно увеличивают уровень глюкозы. Чтобы грамотно составить рецепты при диабете 2 типа, следует ознакомиться с индексом (гликемическим) продуктов в сравнении с параметром чистой глюкозы, равным 100. Около 20% рациона должны составлять белки животного и растительного происхождения. Однако необходимо избегать чрезмерного объёма животных белков, что благотворно скажется на работе почек и печени. Рецепты при диабете разрабатываются с ограниченным содержанием жиров, но они не исключаются полностью. Следует учитывать, что они содержатся в яйцах, орехах, рыбе, мясе. Подобный расчёт со временем войдет в привычку и не будет столь утомителен. Сахарный диабет 2 типа, лечение которого проводится под строгим врачебным контролем отступает, но не вылечивается полностью. Людям, у которых диагностирован диабет, следует подготовиться к тому, что жизнь будет находиться под строгим контролем. Это прежде всего касается привычек питания и образа жизни. Если не соблюдать врачебные рекомендации, II тип может легко перейти в I, что значительно ухудшает качество жизни. Поэтому не стоит пренебрежительно относиться к собственному здоровью, его так легко потерять.

Action

Лекарства от сах. диабета

Таблетки от диабета бывают разные: как выбрать?

Лечение начинается обычно с соблюдения специальной диеты, которую помогает составить специализирующийся на этом человек. Бывают исключения, но это зависит от особенностей организма человека. Наблюдения показывают, что больным диабетом 1-й степени врачи назначают исключительно инсулиновые препараты, поскольку они максимально эффективны. Бывают случаи, когда дополнительно прописывается Сиофор, Глюкофаж, однако это решение остается за лечащим врачом. Данные таблетки нужны, чтобы помогать людям, которые страдают от инсулинорезистентности. Данное странное слово обозначает, что клетки человека не способны воспринимать весь инсулин, который вырабатывает его организм. То есть организм больного способен вырабатывать достаточную дозу инсулина самостоятельно, а вот усваивать – нет. Таблетки помогают усвоить инсулин, на второй стадии это наиболее актуально. Эти таблетки делятся на две небольшие группы, имеют как плюсы, так и серьезные минусы в виде осложнений. Группы: Естественно, такие таблетки не могут не влиять на организм, они имеют ряд последствий, с которыми придется столкнуться. Возможно увеличение веса, боль в ногах, высокая отечность. Препарат негативно влияет на скелет человека, поэтому кости становятся более хрупкими, риск перелома при падениях становится выше. Таблетки рассчитаны на длительный прием, имеют высокую стоимость, помогать начинают не сразу. Обычно первыми замечаются негативные последствия от препаратов, лишь потом – польза. Есть 2 группы таблеток, которые оказывают действие на поджелудочную железу, заставляют работать на максимум и вырабатывать больше инсулина. Они необходимы людям, которые страдают от пониженного инсулина из-за своих желез. Эндокринологи в большинстве своем негативно относятся к подобным препаратам, поскольку они оказывают не лучший эффект на железу, ей свойственно быстро изнашиваться, если она находится под действием стимулирующих препаратов. Препарат нельзя принимать одновременно с инсулином. Из наиболее известных препаратов в пример можно привести бюджетный вариант – Актос, его средняя стоимость по России всего 650 руб. Диабет 2-го типа не всегда связан с недостаточной выработкой инсулина, проблема может быть и в недостаточном усвоении, поэтому необходимо разобраться в ситуации, лишь потом принимать решение. Зачастую врачи тщательно исследуют проблему, лишь потом назначают какой-либо препарат, но бывают и ошибки, поэтому знать эту информацию необходимо. Многие больные считают, что справятся с заболеванием, и всячески стараются отторгнуть лечение инсулином. Подобные выходки могут закончиться серьезнейшими осложнениями, начиная от инфарктов и заканчивая слепотой и летальным исходом. Если врач рекомендует использовать инсулин, не стоит ему перечить. Читайте также: Как принимать капли от диабета Голубитокс Существует еще один вариант. Можно увеличить количество потребляемых таблеток, но об этом стоит опять же разговаривать с врачом. Такое допустимо, если диабет 2-го типа еще не перерос в 1-й. Увеличение дозы таблеток поможет гормонально повлиять на организм, ситуация, скорее всего, улучшится. Если вы изъявите такое желание, специалист проконсультирует вас, основываясь на индивидуальном случае, даст рекомендации. Следите за своим здоровьем и вовремя посещайте врача. Если ничего не предпринимать, то ситуация никак не исправится в положительную сторону. Как правило, инъекции более эффективные, результат приходит намного раньше.

Action

Лекарства от сах. диабета

Диабет типа 2: лечение. Современное лечение сахарного диабета 2-го типа

На фармакологическом рынке их достаточно много, но какие именно оказывают наибольшее терапевтическое действие? Ответить на вопрос очень сложно, поскольку они могут подходить для одного больного, но не подходить для другого. Поэтому в данной статье будет раскрыто действие основных видов препаратов. Диабет 2 типа называется инсулиннезависимым, поскольку при развитии заболевания гормон, снижающий уровень сахара, вырабатывается поджелудочной железой. Вся проблема заключается в распознавании инсулина периферическими клетками, у которых нарушена работа рецепторов. В основном такая патология развивается у старшего поколения возрастом от 40 лет, в особенности у людей с лишним весом и наследственностью. На сегодняшний день в мире производятся новые лекарства, помогающие нормализовать концентрацию глюкозы и освободить пациента от симптомов диабета. Ниже представлен список основных видов препаратов: Следует отметить, что производные сульфонилмочевины и меглитиниды негативно влияют на работу поджелудочной железы, истощая ее. У пациентов, принимающих такие препараты, существует риск перехода второй формы заболевания в первую. Все перечисленные выше лекарственные средства относятся к препаратам нового поколения и применяются для лечения сахарного диабета 2 типа. После того, как человек обнаружит у себя два главных симптома заболевания – неутолимую жажду и частые мочеиспускания, ему придется срочно обращаться к терапевту, который направит его на соответствующую диагностику. Если у пациента был обнаружен второй тип диабета, лечащим врачом разрабатывается схема лечения, которая включает в себя: При этом на начальной стадии развития заболевания пациент может обходиться правильным питанием, активным отдыхом и контролем сахара. Если состояние пациента будет ухудшаться, доктору придется назначить ему таблетки от сахарного диабета, обладающие гипогликемическим действием. Если пациент страдает ожирением, то врач, скорее всего, назначит препараты с активным веществом – метформином. Применение данного средства будет способствовать уменьшению массы тела и уровня глюкозы. Если же у больного нет такой проблемы, то доктор выписывает лекарства, которые усиливают чувствительность и выработку инсулина поджелудочной железой. Также следует учитывать сопутствующие с диабетом патологии. Например, если у больного есть проблемы с почками, то доктору нужно подобрать такие препараты, которые будут выводиться другими органами. Как видим, каждый диабетик требует особенного подхода в лечении заболевания. Поэтому только лечащий врач сможет назначить оптимально подходящие лекарства и рассчитать их дозировку. Самолечением заниматься не стоит, каждый препарат имеет противопоказания и побочные действия, которые могут привести к серьезным необратимым последствиям. Тиазолидиндионы были открыты совсем недавно и только в последние годы стали применяться как гипогликемические препараты. Данная разновидность средств не воздействует на поджелудочную железу для выработки инсулина, она влияет на восприимчивость клеток и тканей к сахаропонижающему гормону. Кроме уменьшения уровня гликемии, повышения чувствительности рецепторов, тиазолидиндионы благосклонно воздействуют на липидный профиль. Гипогликемический эффект от данных препаратов составляет 0,5-2%. Поэтому их можно применять как при монотерапии, так и комплексно с инсулином, метформином и производными сульфонилмочевины. К тиазолидиндионам относятся такие препараты, как Пиоглар, Актос, Диаглитазон. Их преимуществом является то, что они практически не вызывают гипогликемию. Эту группу препаратов считают наиболее перспективной при борьбе с инсулинорезистентностью. Представителем бигуанидов считается вещество метформин. Именно оно является активным компонентом препаратов данной группы. Его начали использовать в медицинской практике с 1994 года. На сегодняшний день такие лекарства являются наиболее популярными при назначении их пациентам с диабетом. Метформин уменьшает поступление из печени глюкозы в кровь и увеличивает чувствительность периферических тканей к вырабатываемому инсулину. К ним относятся Багомет, Глиформин, Глюкофаж, Форметин, Сиофор, Метформин 850 и прочие. Среди положительных сторон действия метформина можно выделить низкую вероятность наступления гипогликемии, профилактику атеросклероза, снижение веса и возможность сочетания с инсулином и другими сахаропонижающими средствами. В некоторых случаях возможны нежелательные последствия и недостатки метформина, к примеру: Ингибиторы ДПП-4 – препараты нового поколения, их начали применять с 2006 года. Такие лекарства сами по себе не воздействуют на формирование инсулина. Они способны защищать глюкагоно-подобный полипептид 1 (ГПП-1), вырабатываемый кишечником, от разрушения ферментом ДПП-4. Отсюда и происходит название этих лекарственных средства. ГПП-1 провоцирует выработку инсулина, снижающего уровень сахара в организме человека. Помимо этого, ГПП-1 не разрешает развиваться глюкагону, который, в свою очередь, мешает инсулину оказывать свое действие. Положительным моментом является то, что такие лекарства не провоцируют гипогликемию, поскольку перестают воздействовать после стабилизации содержания сахара. Они не увеличивают массу тела и применяются практически со всеми препаратами. Исключение составляют инъекционные агонисты рецепторов ГПП-1, инсулин (можно назначать только Галвус). Лекарства могут вызывать побочные реакции, связанные с абдоминальными болями, также не желательно их применять при патологиях печени или почек. На сегодняшний день распространены такие препараты, как саксаглиптин (Онглиза), ситаглиптин (Янувия) и вилдаглиптин (Галвус). Агонист рецепторов ГПП-1 – это гормон, который не только дает сигналы поджелудочной железе о выработке инсулина, но и снижает аппетит и восстанавливает поврежденные бета-клетки. Поскольку ГПП-1 после приема еды разрушается в течение 2 минут, он не может в полной мере оказывать влияние на выработку инсулина. Следует учитывать то, что последний препарат действует всего несколько часов, а Виктоза – целый день. Ингибиторы альфа-глюкозидазы препятствуют превращению углеводов в глюкозу. Такие препараты наиболее полезны в тех случаях, когда после еды у диабетика происходит повышение концентрации глюкозы. Существенными негативными последствиями во время приема ингибиторов альфа-глюкозидазы являются проблемы с пищеварением – метеоризм, диарея. Поэтому их нельзя применять при кишечных заболеваниях. Комплексное использование с метформином тоже нежелательно, ведь оно может вызвать усиление симптомов нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Гипогликемический эффект производных сульфонилмочевины был случайно выявлен во время Второй мировой войны, когда они применялись для борьбы с инфекциями. Эти лекарства воздействуют на бета-клетки, расположенные в поджелудочной железе, которые синтезируют инсулин. Такие препараты для лечения диабета возобновляют выработку гормона, а также улучшают чувствительность клеток и тканей к нему. При этом лекарственные средства имеют некоторые недостатки: увеличение массы тела, гипогликемия (стремительное уменьшение уровня сахара ниже нормы), перенапряжение и истощение бета-клеток. Как результат, у некоторых диабетиков заболевание переходит в 1 тип, требующий обязательную инсулинотерапию. В аптеке можно приобрести любой из четырех классов производных сульфонилмочевины, например: Меглитиниды стимулируют производство гормона поджелудочной железой. Многие врачи рекомендуют использование их пациентами, у которых повышается содержание сахара в крови после еды. Применение их вместе с производными сульфонилмочевины будет бессмысленным, поскольку они оказывают одно и то же действие. В аптечном пункте можно приобрести средства для лечения сахарного диабета 2 типа, которые делятся на два класса: репаглинид (Новонорм) и натеглинид (Старликс). Отзывы многих пациентов свидетельствуют о том, что Новонорм не только уменьшает уровень сахара после приема еды, но и снижает его натощак. При этом гипогликемический эффект у таких препаратов колеблется от 0,7 до 1,5%. В связи с этим они часто применяются с другими лекарствами, кроме сульфонилмочевины. Среди преимуществ меглитинидов можно выделить то, что они не увеличивают вес и в меньшей мере вызывают приступы гипогликемии. Нежелательными эффектами при использовании лекарственных средств могут быть расстройства пищеварения, синусит, головные боли, инфекции верхних дыхательных путей. Среди недостатков можно выделить высокую стоимость препаратов, многократный прием в течение дня и невысокое сахаропонижающее действие. Как видим, лекарств, снижающих уровень сахара, на данный момент предостаточно. Но каждый из них по-разному воздействует на организм больного. Поэтому при лечении диабета 2 типа проконсультироваться с врачом нужно обязательно. Именно он сможет подобрать препарат с максимально положительным эффектом и наименьшим вредом для организма диабетика. Видео в этой статье ответит на вопросы о возникновении и лечении СД.

Action